Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Åsa Linde Tornée (KD) är ordförande i överförmyndarnämnden.

Möten 2024

Överförmyndarnämnden sammanträder klockan 17.00.

  • 24 januari
  • 13 mars
  • 17 april
  • 16 maj
  • 4 september
  • 23 oktober
  • 4 december

Eftersom överförmyndarnämndens ärenden till största delen är sekretessbelagda, publiceras inte kallelser och protokoll.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: