Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Inga-Maj Hult (KD) är ordförande i överförmyndarnämnden.

Möten 2022

Överförmyndarnämnden sammanträder klockan 17.00.

  • 2 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 23 maj
  • 14 september
  • 26 oktober
  • 7 december

Eftersom överförmyndarnämndens ärenden till största delen är sekretessbelagda, publiceras inte kallelser och protokoll.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen