Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Inga-Maj Hult (KD) är ordförande i överförmyndarnämnden.

Möten 2021

Överförmyndarnämnden sammanträder klockan 17.00.

  • 20 januari
  • 17 mars
  • 21 april
  • 26 maj
  • 8 september
  • 20 oktober
  • 8 december

Eftersom överförmyndarnämndens ärenden till största delen är sekretessbelagda, publiceras inte kallelser och protokoll.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen