Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Åsa Linde Tornée (KD) är ordförande i överförmyndarnämnden.

Möten 2023

Överförmyndarnämnden sammanträder klockan 17.00.

  • 1 februari
  • 6 mars
  • 19 april
  • 24 maj
  • 6 september
  • 18 oktober
  • 6 december

Eftersom överförmyndarnämndens ärenden till största delen är sekretessbelagda, publiceras inte kallelser och protokoll.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: