Bruksskolans förskolor

Lärlyckans förskola och Peter Lundhs förskola ingår inom skolområdet Bruksskolan. Varje förskola har sin specifika karaktär och ett nära samarbete finns mellan förskolorna.

Trygghet och tilltro

Arbetsglädje hos barn, personal är viktiga komponenter för att utveckling ska kunna ske. Vi anser att trygghet och tilltro är den viktigaste länken mellan vårdnadshavare och förskolan. Alla förskolorna arbetar med introduktionsperiod när en familj med barn ska börja på förskolan. Varje barn har en mentor som följer barnets utveckling under sina år på förskolan. Du är alltid välkommen att höra av dig till rektor eller direkt till förskolan om du undrar över något.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Lärlyckans förskola öppnades i augusti 2016. Här erbjuds en uppdelad förskoleverksamhet för barn 1–2 år och 3–6 år i föränderliga lärmiljöer. Lärlyckans förskolor är förlagd på två plan i en fastighet som heter Kruset. Arbetslagen arbetar projektinriktat och det är barnens intresse och nyfikenhet som styr innehållet. Genom att använda pedagogisk dokumentation synliggörs lärandet och verksamheten för barnen, föräldrar och pedagoger.

Barnen ska utmanas till kreativitet och lärande

Lärlyckans innemiljö består av två våningsplan, Kärnan för de yngre och Äpplet för de äldre barnen. Barnen delas in i mindre barngrupper som har ett större gemensamhetsutrymme och tillhörande mindre rum med varierande lärmiljöer. I varje rum finns en tanke med materialet och inventarierna. Meningen är att barnen ska utmanas till att vara kreativa med också till lärande.

Barnens intresse ligger till grund

Även utemiljön på förskolan är uppbyggd i olika rum där kreativitet är i fokus. Här finns även ett stort område med buskage där barnen ska kunna utmanas i att bygga, konstruera och leka. Dagen struktureras upp med aktiviteterna utifrån intressen och projektarbeten som barn och pedagoger arbetar med.

Adress: Litteraturvägen 10, 263 51 Höganäs

Peter Lundhs förskola ligger centralt i Höganäs centrum och har nära till hav, natur och kultur som nyttjas flitigt av barngrupperna, förskollärarna och arbetslagen. De äldsta barnen ingår dagligen i en uteverksamhet, medan de yngsta barnen delas in i mindre barngrupper.

Projektinriktat arbete

Alla barngrupper arbetar projektinriktat där det är barnens intresse som ligger till grund. Genom att använda pedagogisk dokumentation synliggör vi upplevelserna och lärandet för barnen, vårdnadshavare och pedagoger.

Utomhus stora delar av dagen

För oss är det viktigt med utevistelse och alla barn vistas därför ute en stor del av dagen, både de yngre och äldre barnen. Peter Lundhs förskola har fått höga poäng i en Qualis-certifiering, vilket innebär att Peter Lundhs förskola är kvalitetsgranskad av en extern granskare.

Adress: Fredsgatan 11, 263 38 Höganäs

Rektor och förskolechef:
Annika Eriksson Hallström
Mejl: annika.erikssonhallstrom@hoganas.se
Telefon: 042-33 77 80

Ansök om förskoleplats

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: