Eleshult förskola

Eleshults förskola ligger i Nyhamnsläge, bredvid Nyhamnsskolan. En kort promenad tar oss till både skog, strand, bibliotek och olika lekplatser. Närområdet ger oss ett varierat utbud av områden att utforska, utöver vår egen fina gård. Förskolan invigdes våren 2016 och erbjuder ljusa, fräscha och anpassade miljöer för barn 1–5 år.

Projektinriktat arbetssätt
Eleshults förskola består av två åldersindelade avdelningar; Jollen för barn 1–3 år och Segelmasten för barn 3–5 år. Under dagen delar vi in oss i mindre grupper och arbetar i projektform. Barnens nyfikenhet, intressen och skiftande behov leder till uppstart och utveckling av olika projekt. Att barnen känner sig delaktiga och har inflytande över sin utbildning är viktigt och något vi arbetar för varje dag. På Eleshults förskola arbetar välutbildade och engagerade förskollärare och pedagoger.

Lärmiljö
Barn och pedagoger utvecklar utmanande och lärorika miljöer tillsammans på vår förskola. Dessa miljöer väcker nyfikenhet, uppmuntrar till kreativitet och stimulerar till att utveckla både kunskap och vänskap. På Eleshults förskola sker undervisning både inomhus och utomhus, varje dag. Målen som vi strävar efter att nå, finns presenterade i Lpfö 18 (Läroplan för förskola, 2018).

Samverkan med hemmet
På Eleshults förskola arbetar vi för att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga. Det är viktigt för oss att nya familjer får en så bra start som möjligt i samband med introduktionen.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att ta del av och påverka ditt barns utbildning. Utöver den vardagliga dialogen, digital information och dokumentation erbjuds du utvecklingssamtal och föräldramöte varje läsår. Dina funderingar och synpunkter är värdefulla och hjälper oss att utveckla barnens verksamhet. Om du önskar besöka vår förskola får du gärna ta kontakt med oss.

Välkommen!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Eleshults förskola
Brunnbyvägen 3
263 82 Höganäs

Rektor
Maria Drugge
Mejl: maria.drugge@hoganas.se
Telefon: 042-33 76 29

Skoladministratör
Caroline Sjöberg
Telefon: 042-33 78 94

Ansök om förskoleplats

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: