Jonstorpsskolans förskolor

Jonstorps förskolor består av två förskolor: Revet och Havet. Förskolorna ligger i centrum av Jonstorp vilket innebär att vi har en närmiljö med stor variation med både bibliotek, Vitsippeskogen, grönområden och Revets strand. I Jonstorp finns Höganäs kommuns första ekologiska lekplats Djungelslingan, som ligger inpå knuten för båda förskolorna. Personalen består av erfarna och utbildade förskollärare och barnskötare.

Här blir barnen sitt bästa jag

På Jonstorps förskolor arbetar vi tematiskt utifrån läroplanen för förskolan. De prioriterade målen för varje läsår bestäms utifrån läroplanen, men barnens tankar och idéer styr i vilken riktning projekten ska gå. Vi värdesätter en positiv miljö där alla känner sig välkomna. På Jonstorps förskolor möts barnen av stimulerande lärmiljöer där fokus ligger på nyfikenhet, utforskande och rörelseglädje.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Revets förskola är uppdelad i två byggnader. De yngre barnen går på Bläckfisken blå och grön, och de äldre barnen går på Sköldpaddan röd och gul. Förskolan har stora gårdar med väl tilltagna grönområden, kullar och skogsdungar som inspirerar till fantasifulla lekar och rörelseglädje.

Fokus på varje barns individuella utveckling

På förskolan vill vi att barnen ska känna sig trygga och få möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor och individuella erfarenheter, intressen och behov. Vi tänker att alla barn besitter en mängd kunskap och erfarenhet. Genom att vi ger barnen stöd i deras utveckling får de lärdomar som de kan använda sig av i sin fortsatta utveckling i framtiden. Hos oss får barnen använda sig av flera sätt att uttrycka sig på allt från dans, drama och skapande till rörelse, sång och musik. Vi vill skapa möjligheter och tillfällen där varje barn får undersöka och utforska många olika material och verktyg för att tillgodose sig nya kunskaper.

Leken – en viktig del av förskolan

Leken är ett fantastiskt tillfälle till utveckling och lärande tillsammans med andra. Därför har leken en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga, samarbete och lära känna sig själv och andra.

Vi låter barnen vara delaktiga att påverka sitt lärande och utformningen av våra miljöer, vilket medför att vi lära känna barnen bättre och vi får en ökad förståelsen för varandra.

En öppen och respektfull kommunikation

Vi värdesätter en god kommunikation där vi är lyhörda, öppna, visar respekt, hänsyn och förståelse för varandras olikheter. Vi har ett förhållningssätt där vi ser möjligheter, styrkor och tillgångar hos varje barn. Vi tar till vara på barnens förmågor för att stärka tilltron till deras egen förmåga. En öppen kommunikation både med barn och vårdnadshavare är något vi strävar mot. Hos oss vill vi att ni som vårdnadshavare är med och ger uttryck för era tankar om verksamheten. Vi använder oss av lärplattformen Unikum, där ni kan se våra läroplansmål och hur vi arbetar med dem med barnen.

Adress: Gåsvägen 6b, 263 71 Jonstorp

Havets förskola består av fyra hemvister: blå, röd, gul och grön. Här vistas barnen i åldershomogena grupper. Förskolan har stora gårdar med väl tilltagna grönområden, kullar och skogsdungar som inspirerar till fantasifulla lekar och rörelseglädje.

Fokus på varje barns individuella utveckling

På förskolan vill vi att barnen ska känna sig trygga och få möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor och individuella erfarenheter, intressen och behov. Vi tänker att alla barn besitter en mängd kunskap och erfarenhet. Genom att vi ger barnen stöd i deras utveckling får de lärdomar som de kan använda sig av i sin fortsatta utveckling i framtiden. Hos oss får barnen använda sig av flera sätt att uttrycka sig på allt från dans, drama och skapande till rörelse, sång och musik. Vi vill skapa möjligheter och tillfällen där varje barn får undersöka och utforska många olika material och verktyg för att tillgodose sig nya kunskaper.

Leken – en viktig del av förskolan

Leken är ett fantastiskt tillfälle till utveckling och lärande tillsammans med andra. Därför har leken en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga, samarbete och lära känna sig själv och andra.

Vi låter barnen vara delaktiga att påverka sitt lärande och utformningen av våra miljöer, vilket medför att vi lära känna barnen bättre och vi får en ökad förståelsen för varandra.

En öppen och respektfull kommunikation

Vi värdesätter en god kommunikation där vi är lyhörda, öppna, visar respekt, hänsyn och förståelse för varandras olikheter. Vi har ett förhållningssätt där vi ser möjligheter, styrkor och tillgångar hos varje barn. Vi tar till vara på barnens förmågor för att stärka tilltron till deras egen förmåga. En öppen kommunikation både med barn och vårdnadshavare är något vi strävar mot. Hos oss vill vi att ni som vårdnadshavare är med och ger uttryck för era tankar om verksamheten. Vi använder oss av lärplattformen Unikum, där ni kan se våra läroplansmål och hur vi arbetar med dem med barnen.

Adress: Jonstorpsvägen 34, 263 71 Jonstorp

Rektor
Åsa Lerviken
Mejl: asa.lerviken@hoganas.se
Telefon: 042-33 76 03

Skoladministratör
Malin Gerdtman
Telefon: 042-33 78 85

Ansök om förskoleplats

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: