Jonstorpsskolans förskolor

På Havets och Revets förskolor arbetar vi för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att förskolan ska vara en en trygg plats för både förälder och barn. Personalen, som består av förskollärare och barnskötare, har god utbildning, lång erfarenhet och har arbetat länge i Jonstorp vilket är positivt för barnens trygghet och utveckling.

För oss är du som förälder viktig

Ett av våra viktigaste mål är att ge barnen de bästa möjligheterna
att växa och utvecklas från ett års ålder i förskolan tills de lämnar
Jonstorpsskolan i årskurs nio. Som första steget i Jonstorpsskolan
och med vårt gedigna samarbete med pedagoger i skola och fritidshem
får barnen en kontinuerlig och trygg väg genom skolsystemet.

Som förälder på förskolorna är du väldigt viktig! Vi vill att du ska känna delaktighet vilket sker genom föräldraaktiviteter, utvecklingssamtal, föräldramöten, kvalitetsarbete och samråd. Samrådet är ett forum där föräldrarepresentanter från samtliga avdelningar träffar rektor och personal för att samtala kring verksamheten.

Rektor: Åsa Lerviken

Förskolan består av två fristående hus med vardera två avdelningar. I ena huset finns barn mellan 1–3 år på avdelningarna Tångloppan och Pärlan. I andra huset (Storbarnshuset) är barn i ålder 3–5 år placerade på avdelningarna Korallen och Sjöstjärnan.

Förskolan har en varierande och härlig utemiljö som inspirerar till fantasifull lek på alla sätt. Som förälder blir du delaktig i verksamheten genom bland annat utvecklingssamtal, föräldramöte, kvalitetsarbete och samråd – ett forum där föräldrarepresentanter från samtliga avdelningar träffar förskolechef och personal för att samtala kring verksamheten.

Bygga lärmiljöer

Verksamheten planerar vi utifrån den reviderade läroplanen för förskolan. Vi arbetar tematiskt vilket innebär att vi fördjupar oss i ett visst ämne på många olika sätt och med olika metoder. Barnen ges möjlighet att använda alla sina sinnen, att lära med hela kroppen!

Trygghet i fokus

Delaktighet och arbetsro genomsyrar vår vardag. Det handlar om hur vi som vuxna och pedagoger möter ditt barn, hur barnen blir delaktiga i sin vardag och hur vi skapar en respektfull miljö som tillåter både lek- och arbetsro.

Trygghet för både barn och föräldrar är förutsättningar för att vi ska kunna skapa goda utvecklingsmöjligheter. Genom vårt förhållningssätt vill vi förmedla alla människors lika värde, att främja social kompetens och empatiförmåga. Vi vill att ditt barn känner sig välkommet och betydelsefullt.

Adress: Gåsvägen 6a-b, 8a-b (Revavägen 62) 263 71 Jonstorp
Förskolechef: Åsa Lerviken

Verksamheten planerar vi utifrån den reviderade läroplanen för förskolan. Vi arbetar tematiskt vilket innebär att vi fördjupar oss i ett visst ämne på många olika sätt, med olika metoder under en längre period. Barnen ges möjlighet att använda alla sina sinnen, att lära med hela kroppen. Det blir ett lustfyllt lärande. Årets övergripande temaområde för samtliga avdelningar i förskoleområdet handlar om att tillsammans med barnen bygga lärmiljöer utifrån läroplanens olika kunskapsområden. På vägen kommer större och mindre projekt att växa fram utifrån barnens nyfikenhet och intressen.

Digital kompetens

Ett annat utvecklingsområde är digital kompetens. Med digitala hjälpmedel utvecklar vi tillsammans med barnen vår dokumentation av verksamheten i förskolan. Under läsåret kommer du som förälder att bli delaktig i denna via lärplattformen Fronter.

Trygghet är förutsättningen

Delaktighet och arbetsro ska genomsyra förskolans verksamhet och handlar om hur vi som vuxna och pedagoger möter ditt barn, hur barnen blir delaktiga i sin vardag och hur vi skapar en respektfull miljö som tillåter både lek-ro och arbetsro.

Trygghet för både barn och föräldrar är förutsättningar för att vi ska kunna skapa goda utvecklingsmöjligheter. Genom vårt förhållningssätt vill vi förmedla alla människors lika värde, att främja social kompetens och empatiförmåga. Vi vill att ditt barn känner sig välkommet, betydelsefullt och viktigt för just den det är. I vår likabehandlingsplan kan du läsa mer om vårt arbete mot diskriminering och kränkande handling.

Adress: Jonstorpsvägen 34-36, 263 71 Jonstorp
Förskolechef: Åsa Lerviken

Sök förskoleplats

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: