Regler, policydokument och författningssamling

Här hittar du information om de reglementen som gäller i Höganäs kommun samt de styrdokument som ligger till grund för det kommunala arbetet.

I den kommunala författningssamlingen (KFS) finns olika reglementen som bland annat gäller lokala ordningsföreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler och bolagsordningar.

Den kommunala verksamheten styrs även av en rad styrdokument som blivit antagna i de olika nämnderna och förvaltningarna. Några exempel på dessa dokument är regler, policy, program och strategi.

Dokumenten är sparade i PDF-format. För att kunna läsa pdf-filer behöver du ett särskilt program - Acrobat Reader. Om du inte har Acrobat Reader installerat på din dator kan du hämta det här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Styrdokumenten är indelade i två olika kategorier. Den ena är dokument som lägger ut färdriktningen för hur Höganäs kommun ska agera för att nå ett visst resultat och det andra är dokument som talar om hur organisationen ska möta givna situationer.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: