Installation av eldstad eller kamin

Om du vill installera en ny eldstad eller kamin, väsentligt ändra en du redan har, eller sätta i en kassett i en tidigare öppen eldstad krävs att du gör en anmälan till oss och får ett startbesked innan du börjar.

Att byta en eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal kräver inte en anmälan.

 • i vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring, till exempel om du ska bygga en skorsten som förändrar husets utseende.
 • din eldstad ska vara miljögodkänd. Nyinstallerade eldstäder måste uppfylla vissa utsläppskrav enligt Boverkets byggregler (2008:6) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Eldstäder som är P- eller svanenmärkta uppfyller ännu högre krav. Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) har en förteckning över miljögodkända eldstäder och pelletsbrännare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • nästan alla vedpannor måste eldas mot ackumulatortankar för att uppfylla miljökraven.
 • Höganäs kommun avråder från att installera en eldstad som inte är miljöprövad och godkänd av ett provningsinstitut, till exempel en antik järnkamin. En eldstad som inte är miljögodkänd bör nämligen proveldas efter installationen och dess utsläppsvärden kontrolleras. Kontrollen görs av samma företag som utför den obligatoriska installationskontrollen. Om det visar sig att eldstaden inte klarar miljökraven är det inte tillåtet att använda den.
 • Det finns eldstäder som inte måste miljöprövas efter installationen, trots att de inte har ett certifikat från något provningsinstitut. Typexemplet är traditionella kakelugnar, eftersom sådana redan har prövats i olika sammanhang. På grund av sin tunga konstruktion och långa rökgångar har kakelugnar konstaterats ha god miljöprestanda.
 • Sotaren ska granska installationen
  Innan en ny eldstad får tas i bruk måste installationen alltid godkännas av sakkunnig besiktningsman. Detta gäller även miljögodkända eldstäder. Ta kontakt med exempelvis någon av följande för installationsbesiktning:

SIMAB, tel 0431-883 38 eller 040-59 02 80
SVM Skorstens & Ventilationsmästarna, tel 070-567 95 80
Skorstens Teamet i Skåne AB, Ulf Malm, tel 070-897 30 71
Båstads Sotningsdistrikt AB, 0431-708 43

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

Fasadritning behövs om du ska installera en ny skorsten/rökkanal. Om du gör en anmälan för att du exempelvis ska byta en öppen spis till en braskamin eller byta till en ny braskamin går det bra med ett foto.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa rumsindelningen sett uppifrån.
 • tydligt visa var eldstaden placeras

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av vårt servicecenter att ta fram dem.

Tillverkaren ska redovisa en prestandadeklaration som redovisar utsläpp av koldioxid och verkningsgrad.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: