Solceller

Solcellspanel på en- och tvåbostadshus (exempelvis villor) kräver normalt inte bygglov och solcellsanläggning på marken kan kräva bygglov om den upplevs som en byggnad, läs mer nedan.

Behöver du söka bygglov?

Du behöver söka bygglov för:

  • att placera solceller som inte följer takets lutning.
  • att montera integrerade solceller.
  • att placera solceller på en byggnad eller i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt.
  • att placera solceller på marken som kan upplevas som en byggnad man kan vistas under. Gäller i detaljplanerat område och utanför detaljplanerat område.

Andra regler som kan påverka:

  • Solcellsanläggningar på mark inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.
  • Om översiktsplanen har ett riksintresse för totalförsvaret i ditt område och din fastighet ligger i detaljplanerat område behöver du söka bygglov.

Ritningar som behövs när du ansöker om bygglov för solceller

  • Situationsplan
  • Fasadritning krävs när taket har en lutning
  • Takplansritning krävs vid platt tak
  • Produktblad

Här hittar du exempelritningar

Ansök om solceller

Undersök ditt läge med hjälp av solkartan

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: