Information om specialskola

Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. På en specialskola går de barn som har syn- och hörselnedsättning, språkstörning eller annan funktionsnedsättning.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10.

Specialskola är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro,

Vänersborg och Lund.

Bor du i Höganäs kommun och är i behov av specialskola tar du kontakt med servicecenter 042 - 33 71 00 där du kan komma i kontakt med elevhälsan.

Här kan du läsa mer om specialskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: