Terminstider grundskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om grundskolans terminstider enligt följande.

Läsårstider för elever i grundskolan

Vårterminen 2024

Antal dagar

Tisdag 9 januari till fredag 7 juni

93 dagar

Sportlov:
19 februari till 23 februari

- 5 dagar

Påsklov:
25 mars till 28 mars

- 4 dagar

Lovdagar:
10 maj

- 1 dagar

Studiedagar:
Två valfria för skolan att lägga ut

- 2 dagar

Totalt läsår 2024/2025: 179 dagar

Höstterminen 2024

Antal dagar

Måndag 12 augusti till fredag 20 december

88 dagar

Höstlov:
28 oktober till 1 november

- 5 dagar

Studiedagar:
Två valfria dagar för skolan att lägga ut

- 2 dagar

Vårterminen 2025

Antal dagar

Onsdag 8 januari till måndag 9 juni

91 dagar

Sportlov:
17 februari till 21 februari

- 5 dagar

Påsklov:
14 april till 17 april

- 4 dagar

Lovdagar:
2 maj och 30 maj

- 2 dagar

Studiedagar:
Två valfria för skolan att lägga ut i mars, april eller maj

- 2 dagar

2024: stängda dagar och studiedagar fritidshem/grundskola/anpassad grundskola/ gymnasieskola

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
23 maj, torsdag
13–14 juni, torsdag–fredag

Studiedagar HT-2024

Under planering

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
11 april, torsdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
5 mars, tisdag
13–14 juni, torsdag–fredag

Studiedagar HT-2024

Under planering

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
20 maj, måndag

Fritids stängt
8 januari, måndag
5 mars, tisdag
14 juni, fredag

Studiedagar HT-2024

Under planering

Studiedagar VT-2024

8 januari, måndag
22 mars, fredag
2 april, tisdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
22 mars, fredag
2 april, tisdag
10 juni, måndag

Studiedagar HT-2024

Under planering

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Fritids stängt:
8 januari, måndag
5 mars, tisdag
23 maj, torsdag
14 juni, fredag

Studiedagar HT-2024

Under planering

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Studiedagar HT-2024

Under planering

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
23 maj, torsdag
13–14 juni, torsdag–fredag

Studiedagar HT-2024

Under planering

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
20 maj, måndag

Fritids stängt
8 januari, måndag
5 mars, tisdag
20 maj, måndag
11 juni, tisdag

Studiedagar HT-2024

19 september, torsdag
13 november, onsdag

Fritids stängt
8-9 augusti, torsdag och fredag
19 september, torsdag
13 november, onsdag

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: