Terminstider grundskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om grundskolans terminstider enligt följande.

Läsårstider för elev i grundskolan, läsåret 2021–2022

Totalt elevernas läsår: 178 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar

Tisdag 17 augusti–tisdag 21 december

82 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar

Tisdag 11 januari–onsdag 15 juni

95 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar

Höstlov: måndag 1 november–fredag 5 november

-5 dagar

Studiedagar: 22 september, 8 november och 2 december

-3 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar

Sportlov: måndag 21 februari–fredag 25 februari

-5 dagar

Påsklov: måndag 11 april–torsdag 14 april

-4 dagar

Lovdag: fredag 27 maj

-1 dag

Studiedagar: 10 mars, 4 april och 20 maj

-3 dagar

Arbetsår för lärare i grundskolan,läsåret 2020–2021

Totalt lärarnas läsår: 194 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar (90)

Tisdag 10 augusti–tisdag 21 december

96 dagar

Höstlov: vecka 44

5 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar (103)

Fredag 7 januari–tisdag 20 juni

113 dagar

Sportlov: måndag 21 februari–fredag 25 februari

-5 dagar

Påsklov: måndag 11 april–torsdag 14 april

-4 dagar

Lovdag: fredag 27 maj

-1 dag

Planerings- och kompetensutvecklingsdagar för grundskolan

HT 2021–VT 2022

Antal dagar (16)

Tisdag 10 augusti – måndag 16 augusti

5 dagar

Onsdag 22/9, måndag 8/11, torsdag 2/12

3 dagar

Fredag 7/1, måndag 10/1

2 dagar

tisdag 8/3, torsdag 7/4, fredag 20/5

3 dagar

Torsdag 16 juni – måndag 20 juni

3 dagar

Gemensam start av läsår och vårtermin gäller för samtliga skolor.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen