Terminstider grundskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om grundskolans terminstider enligt följande.

Läsårstider för elever i grundskolan

Vårterminen 2024

Antal dagar

Tisdag 9 januari till fredag 7 juni

93 dagar

Sportlov:
19 februari till 23 februari

- 5 dagar

Påsklov:
25 mars till 28 mars

- 4 dagar

Lovdagar:
10 maj

- 1 dagar

Studiedagar:
Två valfria för skolan att lägga ut

- 2 dagar

Totalt läsår 2024/2025: 179 dagar

Höstterminen 2024

Antal dagar

Måndag 12 augusti till fredag 20 december

88 dagar

Höstlov:
28 oktober till 1 november

- 5 dagar

Studiedagar:
Två valfria dagar för skolan att lägga ut

- 2 dagar

Vårterminen 2025

Antal dagar

Onsdag 8 januari till måndag 9 juni

91 dagar

Sportlov:
17 februari till 21 februari

- 5 dagar

Påsklov:
14 mars till 17 mars

- 4 dagar

Lovdagar:
2 maj och 30 maj

- 2 dagar

Studiedagar:
Två valfria för skolan att lägga ut i mars, april eller maj

- 2 dagar

2023/2024: stängda dagar och studiedagar fritidshem/grundskola/anpassad grundskola/ gymnasieskola

Studiedagar HT-2023

18 september, måndag
6 november, måndag

Fritids stängt
11 augusti, fredag
18 september, måndag
6 november, måndag

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
23 maj, torsdag
13–14 juni, torsdag–fredag

Studiedagar HT-2023

29 september, fredag
6 november, måndag

Fritids stängt
11 augusti, fredag
14 augusti, måndag
29 september, fredag
6 november, måndag

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
11 april, torsdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
5 mars, tisdag
13–14 juni, torsdag–fredag

Studiedagar HT-2023

6 november, måndag

Fritids stängt
11–12 augusti, torsdag och fredag
6 november, måndag

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
5 mars, tisdag

Studiedagar HT-2023

18 september, måndag
23 november, torsdag

Fritids stängt
11 augusti, fredag
14 augusti, måndag
18 september, måndag
23 november, torsdag

Studiedagar VT-2024

8 januari, måndag
22 mars, fredag
2 april, tisdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
22 mars, fredag
2 april, tisdag
10 juni, måndag

Studiedagar HT-2023

18 september, måndag
6 november, måndag

Fritids stängt:
11 augusti, fredag
18 september, måndag
6 november, måndag

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Fritids stängt
8 januari, måndag
23 maj, torsdag
13–14 juni, torsdag–fredag

Studiedagar HT-2023

21 september, torsdag
15 november, onsdag

Fritids stängt:
11 augusti, fredag
21 september, torsdag
15 november, onsdag

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
20 maj, måndag

Fritids stängt
8 januari, måndag
5 mars, tisdag
20 maj, måndag
11 juni, tisdag

Studiedagar HT-2023

22 september, fredag
6 november, måndag

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Studiedagar HT-2023

29 september, fredag
6 november, måndag

Fritids stängt:
10–11 augusti, torsdag och fredag
29 september, fredag
6 november, måndag

Studiedagar VT-2024

5 mars, tisdag
23 maj, torsdag

Fritids stängt:
8 januari, måndag
5 mars, tisdag
23 maj, torsdag
14 juni, fredag

Studiedagar HT-2023

28 september, torsdag
11 oktober, onsdag

Studiedagar VT-2024

8 januari, måndag
19 mars, tisdag
23 april, tisdag

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: