Terminstider grundskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om grundskolans terminstider enligt följande.

Läsårstider för elev i grundskolan

Vårterminen 2023

Antal dagar

Onsdag 11 januari till måndag 12 juni

91 dagar

Lovdagar:
9 januari till 10 januari

- 2 dagar

Sportlov:
20 februari till 24 februari

- 5 dagar

Påsklov:
3 april till 6 april

- 4 dagar

Lovdagar:
19 maj och 5 juni

- 2 dagar

Studiedagar:
Två valfria dagar för skolan att lägga ut i mars, april eller maj

- 2 dagar

Totalt läsår: 179 dagar

Höstterminen 2023

Antal dagar

Onsdag 16 augusti till fredag 22 december

86 dagar

Höstlov:
30 oktober till 3 november

- 5 dagar

Studiedagar:
Två valfria dagar för skolan att lägga ut i september, november

- 2 dagar

Vårterminen 2024

Antal dagar

Tisdagar 9 januari till måndag 10 juni

93 dagar

Sportlov:
19 februari till 23 februari

- 5 dagar

Påsklov:
25 mars till 28 mars

- 4 dagar

Lovdagar:
10 maj

- 1 dagar

Studiedagar:
Två valfria för skolan att lägga ut i mars, april eller maj

- 2 dagar

Stängda dagar och studiedagar fritidshem/grundskola/grundsärskola/ gymnasieskola

Studiedagar

27 september, tisdag

7 november, måndag

7 mars, tisdag

11 april, tisdag

Fritids stängt

11–12 augusti, torsdag och fredag

27 september, tisdag

2 december, fredag

9 januari, måndag

7 mars, tisdag

12 maj, freadg

13 juni, tisdag

Studiedagar

22 september, torsdag

7 november, måndag

7 mars, tisdag

11 april, tisdag

Fritids stängt

11–12 augusti, torsdag och fredag

22 september, torsdag

7 november, måndag

9 januari, måndag

7 mars, tisdag

15–16 juni

Studiedagar

22 september, torsdag

7 november, måndag

7 mars, tisdag

17 maj, onsdag

Fritids stängt

11–12 augusti, torsdag och fredag

22 september, torsdag

7 november, måndag

9–10 januari, måndag och tisdag

7 mars, tisdag

17 maj, onsdag

Studiedagar

22 september, torsdag

28 november, måndag

7 mars, tisdag

31 mars, fredag

Fritids stängt

11–12 augusti, torsdag och fredag

22 september, torsdag

28 november, måndag

9–10 januari, måndag och tisdag

31 mars, fredag

16 juni, fredag

Studiedagar

29 september, torsdag

15 november, tisdag

20 mars, måndag

26 maj, fredag

Fritids stängt

11–12 augusti, torsdag och fredag

29 september, torsdag

15 november, tisdag

9 januari, måndag

26 maj, fredag

15–16 juni, torsdag och fredag

Studiedagar

21 september, onsdag

11 november, fredag

7 mars, tisdag

22 maj, måndag

Fritids stängt

11–12 augusti, torsdag och fredag

21 september, onsdag

11 november, fredag

9–10 januari, måndag och tisdag

7 mars, tisdag

22 maj, måndag

Studiedagar

29 september, torsdag

15 november, tisdag

20 mars, måndag

22 maj, måndag

Studiedagar

29 september, torsdag

15 november, tisdag

20 mars, måndag

22 maj, måndag

Fritids stängt

11–12 augusti, torsdag och fredag

29 september, torsdag

15 november, tisdag

9 januari, måndag

20 mars, måndag

22 maj, måndag

16 juni, fredag

Studiedagar

30 september, fredag

12 oktober, onsdag

24 mars, fredag

27 april, torsdag

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: