Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Terminstider grundskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om grundskolans terminstider enligt följande dokument. Du kan också se din skolas studiedagar i lärplattformen Tieto.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läsårstider för elev i grundskolan, läsåret 2020–2022

Totalt elevernas läsår: 178 dagar

Höstterminen 2020

Antal dagar

Onsdag 19 augusti–fredag 18 december

81 dagar

Vårterminen 2021

Antal dagar

Måndag 11 januari–Tisdag 15 juni

97 dagar

Totalt elevernas läsår: 178 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar

Tisdag 17 augusti–tisdag 21 december

82 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar

Tisdag 11 januari–onsdag 15 juni

95 dagar

Lov- och skolfria dagar för eleverna

Höstterminen 2020

Antal dagar

Höstlov: måndag 26 oktober–fredag 30 oktober

-5 dagar

Studiedag att läggas ut lokalt:

-2 dag

Vårterminen 2021

Antal dagar

Sportlov: måndag 22 februari–fredag 26 februari

-5 dagar

Påsklov: 29 mars–1 april

 -4 dagar

Lovdag: fredag 14 maj

-1 dag

Studiedag att läggas ut lokalt:

-2 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar

Höstlov: måndag 1 november–fredag 5 november

-5 dagar

Studiedagar: 22 september, 8 november och 2 december

-3 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar

Sportlov: måndag 21 februari–fredag 25 februari

-5 dagar

Påsklov: måndag 11 april–torsdag 14 april

-4 dagar

Lovdag: fredag 27 maj

-1 dag

Studiedagar: 8 mars, 7 april och 20 maj

-3 dagar

Arbetsår för lärare i grundskolan,läsåret 2020–2021

Totalt lärarnas läsår: 194 dagar

Höstterminen 2020

Antal dagar (88)

Onsdag 12 augusti–fredag 18 december

93 dagar

Höstlov vecka 44

- 5 dagar

Vårterminen 2021

Antal dagar (106)

Torsdag 7 januari–tisdag 22 juni

116 dagar

Sportlov: måndag 22 februari–fredag 26 februari

-5 dagar

Påsklov: måndag 29 mars–torsdag 1 april

-4 dagar

Lovdagar: 14 maj

-1 dag

Totalt lärarnas läsår: 194 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar (90)

Tisdag 10 augusti–tisdag 21 december

96 dagar

Höstlov: vecka 44

5 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar (103)

Fredag 7 januari–tisdag 20 juni

113 dagar

Sportlov: måndag 21 februari–fredag 25 februari

-5 dagar

Påsklov: måndag 11 april–torsdag 14 april

-4 dagar

Lovdag: fredag 27 maj

-1 dag

Planerings- och kompetensutvecklingsdagar för grundskolan

HT 2020 0150VT 2021

Antal dagar (16

Onsdag 12 augusti – tisdag 18 augusti

5 dagar

2 valfria datum att lägga ut under höstterminen

2 dagar

Torsdag 7 januari – fredag 8 januari

2 dagar

Onsdag 16 juni – tisdag 22 juni

5 dagar

2 valfria datum att läggas ut lokalt vårterminen

2 dagar

Planerings- och kompetensutvecklingsdagar för grundskolan

HT 2021–VT 2022

Antal dagar (16)

Tisdag 10 augusti – måndag 16 augusti

5 dagar

Onsdag 22/9, måndag 8/11, torsdag 2/12

3 dagar

Fredag 7/1, måndag 10/1

2 dagar

tisdag 8/3, torsdag 7/4, fredag 20/5

3 dagar

Torsdag 16 juni – måndag 20 juni

3 dagar

Gemensam start av läsår och vårtermin gäller för samtliga skolor.

Beslutade: 3 september 2019

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: