Terminstider grundskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om grundskolans terminstider enligt följande.

Läsårstider för elev i grundskolan, läsåret 2022–2023

Totalt läsår: 178 dagar

Höstterminen 2022

Antal dagar

Måndag 15 august till torsdag 22 december 2022

87 dagar

Höstlov:
31 oktober till 4 november

- 5 dagar

Studiedagar:
Två valfria dagar för skolan att lägga ut i september, november

- 2 dagar

Vårterminen 2023

Antal dagar

Onsdag 11 januari till måndag 12 juni 2023

91 dagar

Lovdagar:
9 januari till 10 januari

- 2 dagar

Sportlov:
20 februari till 24 februari

- 5 dagar

Påsklov:
3 april till 6 april

- 4 dagar

Lovdagar:
19 maj och 5 juni

- 2 dagar

Studiedagar:
Två valfria för skolan att lägga ut i mars, april eller maj

- 2 dagar

Stängda dagar och studiedagar fritidshem/grundskola/grundsärskola/ gymnasieskola

Höstterminen 2022

Skola/Fritidshem

11 - 12 augusti

Alla fritidshem är stängda

21 september, onsdag

Vikenskolan och tillhörande fritids

22 september, torsdag

Jonstorpsskolan, Lerbergsskolan, Nyhamnsskolan och tillhörande fritids

27 september, tisdag

Bruksskolan och tillhörande fritids

29 september, torsdag

Tornlyckeskolan och Nymbergsskolan med tillhörande fritids. Pålstorpsskolan

30 september, fredag

Kullagymnasiet

12 oktober, onsdag

Kullagymnasiet

31 oktober - 4 november

Samtliga skolor (Höstlov)

7 november, måndag

Jonstorpsskolan och Lerbergsskolan med tillhörande fritids. Bruksskolan

11 november, fredag

Vikenskolan och tillhörande fritids

15 november, tisdag

Tornlyckeskolan och Nymbergsskolan och tillhörande fritids. Pålstorpsskolan

28 november, måndag

Nyhamnsskolan och tillhörande fritids

2 december, fredag

Bruksskolan och tillhörande fritids


Vårterminen 2023

Skola/Fritidshem

9 januari, måndag

Alla fritidshem

10 januari, tisdag

Lerbergsskolan, Tornlyckeskolan, Vikenskolan och Nyhamnsskolan med tillhörande fritids

20 februari - 24 februari

Samtliga skolor (Sportlov)

7 mars, tisdag

Bruksskolan och fritids, Jonstorpsskolan och fritids, Lerbergsskolan och fritids, Jonstorpsskolan, Vikenskolan och fritids, Nyhamnsskolan - fritids öppet

20 mars, måndag

Pålstorpsskolan, Nymbergsskolan och fritids, Tornlyckeskolan - fritids öppet

24 mars, fredag

Kullagymnasiet

31 mars, fredag

Nyhamnsskolan och fritids

3 april - 7 april

Samtliga skolor (Påsklov)

11 april, tisdag

Bruksskolan och Jonstorpsskolan - frtidshem öppet

27 april, torsdag

Kullagymnasiet

12 maj, fredag

Bruksskolans fritids

17 maj, onsdag

Lerbergsskolan och fritids

22 maj, måndag

Vikenskolan och fritids, Nymbergsskolan och fritids

26 maj, fredag

Tornlyckeskolan och fritids, Pålstorpsskolan

13 juni, tisdag

Bruksskolan fritids

15 juni, torsdag

Jonstorpsskolan och Tornlyckeskolan fritids

16 juni, fredag

Tornlyckeskolan, Nymbergsskolan, Nyhamnsskolan och Jonstorpsskolan fritids

Arbetsår för lärare i grundskolan, läsåret 2022–2023

Totalt elevernas läsår: 194 dagar

Höstterminen 2022

Antal dagar

Måndag 8 august till torsdag 22 december 2022

99 dagar

Höstlov:
31 oktober till 4 november

- 5 dagar

Planerings- och komptensutvecklingsdagar:
8 augusti till 12 augusti

- 5 dagar

Studiedagar:
9 janauari till 10 januari

- 2 dagar

Vårterminen 2023

Antal dagar

Måndag 9 januari till måndag 19 juni 2023

111 dagar

Sportlov:
20 februari till 24 februari

- 5 dagar

Påsklov:
3 april till 6 april

- 4 dagar

Lovdagar:
19 maj och 5 juni

- 2 dagar

Studiedagar:
13 juni till 19 juni

- 5 dagar

Gemensam start och avslut av läsår och vårtermin gäller för samtliga skolor. Kompetensutvecklingsdagar för medarbetare 8 timmar/arbetsdag. Beslutades: 20210927

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen