Nyhamnsskolan

I Nyhamnsläge, några kilometer utanför Höganäs, ligger Nyhamnsskolan som har cirka 420 från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan ligger en bra bit från stress och jäkt, nära havet och med naturen runt knuten trivs barnen och känner sig trygga.

Nyhamnsskolans pedagogiska arbete

Mitt i det moderna samhället finns den lilla skolan med de stora möjligheterna. Arbetsglädje och hög studiemotivation genomsyrar skolan och ger barnen de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studieresultat. Höga förväntningar och delaktighet leder till positiva barn och ungdomar som är redo för nya utmaningar.

Verksamheten är fast förankrad i styrdokumenten genom duktiga pedagoger. Barnen utgår alltid från sina egna förmågor och känner trygghet under ledning av behöriga och professionella pedagoger. Utöver den dagliga verksamheten med barnen och eleverna jobbar hela skolområdet med läslust, läsförståelse och lässtrategier.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Adress:
Eleshultsvägen 24
263 76 Nyhamnsläge

Förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och skolan. Vi lägger stor vikt vid att skapa trygghet första tiden. I förskoleklass sker lärande och utveckling ständigt genom både lek, skapande och planerad undervisning. Vi utgår ifrån Lgr-22, huvudsakligen från de två första kapitlen som handlar om värdegrund, normer och värden. Dessutom har förskoleklassen numera ett eget kapitel, som förtydligar syfte och centralt innehåll. Lärmiljön är anpassad till yngre barn som fortfarande behöver lekutrymme men det är också en stimulerande skolmiljö.

Utifrån våra pedagogiska planeringar har vi olika sorters arbetspass såsom matte- och språklek, skapande och rörelse. Vi har tydliga strukturer som återkommer varje dag som gör att barnen känner sig trygga. En del av vår undervisning sker i närmiljön och är också en förlängning av den utepedagogiska profilen många av eleverna kommer ifrån.

Klicka här för att få mer information Nyhamnsskolans förskoleklass. , 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med det år barnet fyller sex år ska hen erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Hos oss i förskoleklassen händer det spännande saker hela tiden. Förskoleklass ingår i arbetslag förskoleklass och årskurs 3.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här. Öppnas i nytt fönster.

Vi har en fullutrustad slöjdsal och idrott med behöriga idrottslärare, som borgar för säkerheten i aktiviteterna.

På Nyhamnsskolan har vi nära till naturen, med strandängar och skogspartier inom ett par hundra meter. Även på skolgården, med olika lekplatser, gröna rum och en multiarena.

Läs mer om skolans bibliotek här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolans lokala elevhälsoteam består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, kurator, logoped samt skolpsykolog. Skolsköterskan har mottagningstid måndag till fredag. Hon nås lättast på telefon mellan klockan 11–12.

Besök hos skolläkaren bokas via skolsköterskan. Skolkuratorn är på Nyhamnsskolan måndag–fredag klockan 8.30–17. Kvällstider enligt överenskommelse. Skolpsykologen träffas enligt överenskommelse per telefon.

Karin Omerasevic, kurator
e-post: karin.omerasevic@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 76 61

Annette Johansson, skolsköterska
e-post: annette.johansson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 76 36

Trygghetsteamet

Skolan och våra förskolor har likabehandlingsplaner med rutiner mot mobbing och kränkande behandling. I planen förtydligas begreppen, hur vi gör vid misstanke om mobbing och kränkande behandling, vem som har ansvar samt råd om hur man ska gå till väga om man misstänker att någon far illa. Till likabehandlingsplanen finns årliga handlingsplaner som varje arbetslag upprättar. Dessa handlingsplanerna utvärderas och analyseras varje år.

I Nyhamnsskolans systematiska arbete mot mobbing och kränkande behandling ingår kartläggning varje termin kring elevers trygghet och trivsel. Arbetslagen arbetar tillsammans med skolans trygghetsteam med analys och åtgärder utifrån vad som fram i kartläggningen. Trygghetsteamet består av personal från elevhälsa, alla arbetslag och rektor. De arbetar utifrån likabehandlingsplanen med utredningar och åtgärder mot mobbing och kränkande behandling.

Nyhamnsskolans trygghetsteam arbetar utifrån vår likabehandlingsplan med målet att skapa trygghet och trivsel för alla. Teamet träffas regelbundet och består av personal från skolans alla arbetslag, rektorer och representanter från elevhälsoteamet. Ärenden som lyfts utreds av teamet tillsammans med personal och elever.

Fritidshemmet kompletterar skolan i balansen mellan trygghet och utmaning, där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Vi vill ta vara på elevernas nyfikenhet och erbjuda en meningsfull fritid.

Tidigare under skoldagen möter barnen flera av fritidshemmets pedagoger i de planerade rastaktiviteterna. De har startats för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids erbjuder morgonomsorg från 6.30 och har efter den ordinarie skoldagen öppet till 18.

Äpplet, telefon: 0734–35 77 40
Fjärilen, telefon: 0734–35 70 67
Labyrinten, telefon: 0708–33 76 31
Fritids, telefon: 042–33 76 41

 

Therése Ahlgren, rektor
therese.ahlgren@hoganas.se
042-33 76 32

Anne Bergknut, biträdande rektor F–6, fritidshem
anne.bergknut@hoganas.se
042-33 76 31

Caroline Sjöberg, skoladministratör
042-33 78 94

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: