Tornlyckeskolan

Tornlyckeskolan ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Skolans verksamhet täcker förskoleklass till och med årskurs 9 med cirka 475 elever.

Tornlyckeskolans pedagogiska arbete

På Tornlyckeskolan arbetar vi för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas till harmoniska och ansvarskännande människor. För att tillgodose allas önskemål finner du både förskolor, fritidshem, en öppen fritidsverksamhet och öppen förskola hos oss.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Adress:
Pål Anders väg 10
263 34 Höganäs

Här hittar du information om Höganäs bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skol- och fritidspersonal har samverkansmöten varje vecka för att samarbeta kring de barn de möter varje dag och vi har en speciallärare knuten till F–3. Alla barn får en mentor som vårdnadshavare/elev har kontakt och utvecklingssamtal med.

Vår inskolning sker utomhus, då träffar ni pedagoger både från förskoleklass och fritids. Varje barn kommer få möjlighet att komma vid två tillfällen under maj månad. Vi återkommer med vilka datum när placeringarna är klara.

Det är vårdnadshavarna som ansvarar för inskolningen.

Klicka här för att få mer information Tornlyckeskolans förskoleklass. , 318.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med det år barnet fyller sex år ska hen erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Hos oss i förskoleklassen händer det spännande saker hela tiden. Förskoleklass ingår i arbetslag förskoleklass och årskurs 3.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här. Öppnas i nytt fönster.

Till oss i elevhälsan kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi vill se till hela barnet – både kropp och själ. Vi samarbetar med föräldrar och personal på skolan samt med bl.a. sjukvården, socialtjänst, habilitering och psykiatrin för att alla elever ska få en så positiv skolsituation som möjligt. Om ni inte vill att något ska föras vidare respekterar vi det. Vi har tystnadsplikt.

Ann Johansson, kurator
e-post: ann.johansson@hoganas.se
telefonnummer: 070-37 07 472

Anna Kalén, skolsköterska
e-post: anna.kalen@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 73 38

Specialteam

Vårt team består av specialpedagog, speciallärare och speciella lärare. Vi arbetar tight i ett team som också innefattar en del resurser och annan personal. Vi arbetar med allt från enskild undervisning och kartläggningar till förebyggande arbete och stöttning i klasser.

Fritidshemmet kompletterar skolan i balansen mellan trygghet och utmaning, där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Vi vill ta vara på elevernas nyfikenhet och erbjuda en meningsfull fritid.

Tidigare under skoldagen möter barnen flera av fritidshemmets pedagoger i de planerade rastaktiviteterna. De har startats för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids erbjuder morgonomsorg från 6.30 och har efter den ordinarie skoldagen öppet till 18.

Fritids förskoleklass paviljongen, telefon: 0724–69 10 59
Fritids årskurs 1, telefon: 0734–35 71 31
Fritids årskurs 2, telefon: 0734–35 71 43
Fritids årskurs 3 – 6, telefon: 0708–89 24 31

 

Vera Wadströmer, rektor
vera.wadstromer@hoganas.se
042-33 74 15

Hanna Thene, biträdande rektor
hanna.thene@hoganas.se
042-33 76 54

Anna Mattson samordnande specialpedagog F–9
anna.mattsson@hoganas.se

Camilla Johansson samordnare flerspråkighet, biträdande rektor 7–9
camilla.johansson@hoganas.se

Carina Johansson, skoladministratör
042-33 77 91

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: